Podporuji nadaci

Pomáhat druhým,
je mé životní potěšení:

Už od mala mě rodiče vedli k tomu, že si lidé mají pomáhat. Proto jsem byl vždy ochotný být nápomocný lidem s handicapem.

Ano. Přispět můžete i Vy. Stačí u daného příspěvku kliknout na odkaz “Chci taky přispět” a budete nasměrování na oficiální web projektu, kde budete mít možnost přispět.

Patron dětí je charitativní projekt, jehož smyslem je pomáhat zdravotně
a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám z celé České republiky. 

Každý měsíc si vyberu minimálně 1 příběh dítěte, které podpořím finančním darem.

Potvrzení o předání daru bude vždy k dispozici u daného příběhu.
 

Červen 2024:

Přispívám Emilce: Na rovnátka

500,- Kč

Potvrzení o provedení platby: ZDE

Chybí: 15 200,- Kč

aktuální stav k 8.6.2024

Vybráno 3%

Celková částka: 15 700,- Kč

Na pomoc dětem putuje vždy 100 % z darované částky.

MUDr. Veronika Fárová
Pracovnice ve zdravotnictví

Mamince Emilky po zaplacení nejnutnějších položek nezbývají finance na úhradu rovnátek pro dceru, která je velmi potřebuje. O své dvě dcery se maminka stará sama. Proto Vás prosí o finanční pomoc. Mít krásné a zdravé zuby je snem každé slečny.

Za Vaší finanční pomoc Vám Emilka i její maminka velmi děkují.

Je nutné, aby měla Emilka fixní rovnátka jak na horní, tak i dolní čelisti

Žiji sama se svými dvěma dcerami a občas je to velká výzva. Své příjmy dokážu použít jen na základní výdaje kolem bydlení a stravy.

Má dcera Emilka je velice milá a hodná dívka. V kolektivu se vždycky styděla, ale od té doby, co začala hrát beach volejbal, se to velice zlepšilo. Ze zdravotních i estetických důvodů potřebuje Emilka fixní rovnátka. Již jsme díky vaší podpoře zvládly uhradit rovnátka na horní čelisti a teď bychom vás rády znovu požádaly o pomoc s úhradou tentokrát dolních rovnátek. Děkujeme.

Květen 2024:

Přispívám Milánkovi: Na Snoezelen terapii

500,- Kč

Potvrzení o provedení platby: ZDE

Chybí: Vybráno

aktuální stav k 20.5.2024

Vybráno 100%

Celková částka: 16 200,- Kč

Na pomoc dětem putuje vždy 100 % z darované částky.

Žaneta Chmielová
Pracovnice ve zdravotnictví

Milánek je kontaktní chlapeček a mimo to je velmi bystrý. Rád poznává nové věci a je schopen se je učit. Svým pozitivním přístupem si nás všechny získal. Již u nás absolvoval terapie Snoezelen a mají na něj velmi dobrý vliv co se týká komunikačních, sociálních a pohybových dovedností. Snoezelen rozvíjí také kognitivní funkce.

To vše můžeme opět Milánkovi dopřát, když se nám podaří částku opět vybrat. Děkuji.

Milánek se narodil s genetickým syndromem, který přináší celou řadu zdravotních výzev, terapie Snoezelen jsou velkou pomocí

Jsem matka malého Milánka s genetickým syndromem Rubinstein-Taybi. Jeho stav zahrnuje řadu zdravotních problémů, které vyžadují neustálou péči a specializované terapie. Díky těmto terapiím, jako je fyzioterapie, ergoterapie a Snoezelen, vidíme významný pokrok. Avšak finanční náklady jsou pro nás velkou výzvou. Proto prosíme o vaši podporu, abychom mohli Milánkovi zajistit další potřebnou péči.

Milánek se narodil s genetickým syndromem, který přináší celou řadu zdravotních výzev, včetně srdečních potíží, očních vad a vývojových opoždění. Jeho každodenní život je souběhem neustálých lékařských kontrol, terapií a osobní péče. Navzdory všem překážkám ukazuje obrovskou sílu a odvahu. Jeho pokrok díky terapiím je inspirující.

Vaším darem podpoříte Milánkovu terapii Snoezelen, která mu přináší obrovské benefity. Tato speciální forma léčby rozvíjí jeho smysly a podporuje klid, což je pro něj nesmírně důležité. Příspěvek zajistí, že Milánek může tuto terapii nadále navštěvovat, což má kritický význam pro jeho další rozvoj. Vaše štědrost umožní synovi pokračovat v terapiích, které mu nabízejí úlevu a nové cesty k učení. Děkujeme za vaši pomoc a podporu v této cestě.

Jméno chlapce bylo změněno.

Duben 2024:

Přispívám Kamče: Na osobní asistentku

500,- Kč

Potvrzení o provedení platby: ZDE

Chybí: Vybráno

aktuální stav k 5.5.2024

Vybráno 100%

Celková částka: 40 000,- Kč

Na pomoc dětem putuje vždy 100 % z darované částky.

Jitka Gorcová
rodinná známá

Kamču, její rodiče i mladšího brášku jsem poznala před více než 2 roky díky společným pobytům. Kamča je nejen milovnice přírody, ale především čilá a citlivá slečna. Má diagnostikovaný autismus a ADHD, proto potřebuje mnohem více pomoci s posouváním se dál jak v životě a praktických dovednostech, tak ve vzdělávání a začlenění do kolektivu.

Rodina se Kamče věnuje v domácím prostředí na 100%. Kamilka však vzhledem ke svým speciálním potřebám nemůže navštěvovat běžnou základní školu. Velké pokroky dělá díky výuce v centru Edububu. Aby si ovšem mohla osvojit potřebné dovednosti v rámci svých možností naplno, je pro ni důležitá práce její asistentky. Pomáhá jí s výukovými aktivitami, provází během praktických činností souvisejících s denním režimem v prostředí mimo domov.

Pro pokroky Kamilky je přítomnost asistentky zásadní. Můžu říct, že za dva roky, které Kamču znám, udělala i díky asistenci obrovský posun vpřed. Moc jí přeji, ať má i nadále možnost podpory její píle a aktivity.

V prostředí klasické základní školy se necítila Kamilka dobře a nezvládala tempo učení vrstevníků

Jsem hrdou maminkou osmileté dcery Kamilky, která začala svou školní cestu v září 2023. Bohužel jsme v průběhu roku zjistily, že běžné prostředí základní školy není pro ni ideální. S postupně se zhoršujícím psychickým stavem dcery jsme se rozhodli opustit tradiční školní prostředí a věnovat se jí v domácí výuce, kvůli čemuž jsem musela opustit zaměstnání.

Nyní se naše rodina zaměřuje na kombinaci domácí výuky a individuálního vzdělávání v edukačním centru Edububu. Zde má Kamila svou vlastní asistentku, která jí poskytuje nezbytnou podporu. Díky této spolupráci dochází k výrazným pokrokům – Kamča se začíná učit číst, psát a počítat. Kamilka potřebuje zejména pomoc při začlenění do kolektivu, naučení se sociálním situacím a získání praktických dovedností pro život. Díky neocenitelné podpoře osobní asistentky se Kamilka osamostatňuje a získává větší jistotu.

Je nesmírně důležité, že Kamilka může díky své asistentce získávat vzdělání podobně jako její vrstevníci. Kamilka je neuvěřitelně aktivní holčička, která miluje pohyb. Ráda skáče na trampolíně, naučila se plavat a potápět se. Zbožňuje knížky a pohádky o prasátku Peppa. Své nadšení pro cestování a výlety sdílí s mladším bráškou a společně prožívají radostné chvíle.

Březen 2024:

Přispívám Beátce: Na rehabilitaci

500,- Kč

Potvrzení o provedení platby: ZDE

Chybí: 15 300,- Kč

ukončeno k 16.3.2024

Vybráno 76%

Celková částka: 71 000,- Kč

Na pomoc dětem putuje vždy 100 % z darované částky.

Dorota Hostková
Pracovnice neziskové organizace

Beátka je 5letá holčička, která trpí dětskou mozkovou obrnou, epilepsií a kvadruparézou. Její současný stav vyžaduje neustálou péči její maminky, což ovlivňuje celou rodinu. Beátka sice dochází na rehabilitace, ale je zde možnost intenzivnější léčby, která je ovšem finančně nákladná, maminka si vzhledem k vytíženosti péčí o Beátku tuto léčbu nemůže dovolit. Tato léčba by mohla zlepšit nejen zdravotní stav Beátky, ale mohla by pomoci celé rodině. Zároveň by Beátce zajistila kvalitnější život a možná i naději na to, že se jednoho dne například postaví, nebo dokonce bude chodit.

Beátka má epilepsii a DMO, kvůli které je imobilní, rehabilitace ji v pohyblivosti podpoří

Beátka miluje hudbu a září radostí při zpívání. Jsem její maminkou a vzhledem k její imobilní situaci, přebírám veškerou zodpovědnost za její pohyb. Beátka trpí DMO a epilepsií, konkrétně Westovým syndromem. Jsem rozvedená a spolu s dcerou žijeme v nájemním bytě. Každý týden pravidelně navštěvujeme rehabilitace, které Beátce pomáhají, ale nedávno jsem obdržela doporučení na intenzivní neurorehabilitaci, která trvá 4 týdny a vyžaduje každodenní docházku. Tato rehabilitace je však finančně náročná a sama nemohu pokrýt celý náklad. Obracím se na vás s prosbou o podporu.

Beátka, i přes svá zdravotní omezení, září odhodláním ke zlepšení své mobility. Pro Beátku představuje intenzivní neurorehabilitace jedinou šanci na posun a zdokonalení své pohyblivosti, což pomůže i mně, jelikož péče o dceru je velmi náročná, už ji skoro neunesu. Vaše podpora by znamenala nejen finanční zajištění rehabilitace, ale také zlepšení života Beátky. Ze srdce vám děkujeme za pomoc.

Jsme rádi, že jsme Beátě s vaší podporou uměli podat pomocnou ruku a předáváme poděkování její maminky: „Moc děkujeme všem dárcům za pomoc. Beátka mohla absolvovat měsíční neurorehabilitaci. Učí se tam stát a posiluje nohy. Uvědomuje si své tělo a jeho bytí v prostoru. Všechny terapie ji moc baví a každý den se na ně těší. Děkujeme, maminka s Beou.“

Únor 2024:

Přispívám Ríšovi: Na oční komunikátor

700,- Kč

Potvrzení o provedení platby: ZDE

Potvrzení o provedení platby: ZDE doplaceno

Chybí: Vybráno

aktuální stav k 5.3.2024

Vybráno 100%

Celková částka: 14 070,- Kč

Na pomoc dětem putuje vždy 100 % z darované částky.

Bc. Sabina Havrilčová
Pracovnice neziskové organizace

K Ríšovi dojíždím jako poradkyně rané péče a společně s maminkou se snažíme vymyslet nejjednodušší způsob komunikace pro vyjádření Riškových potřeb a pocitů. Konečně po několika metodách jsme s Riškou navázali kontakt přes přístroj očního navádění. Již při 1. kontaktu pochopil, jaké může mít vlastní vyjádření výhody, a proto by bylo skvělé, kdyby mohl mít tento přístroj stále u sebe. Bohužel jde o velký zásah do rodinného rozpočtu, proto bych chtěla pro rodinu požádat o pomoc dárce Patrona dětí.

Po dlouhém hledání a zkoušení se našel oční komunikátor, který Ríšovi pomáhá komunikovat jeho pocity a potřeby

Náš příběh začal v roce 2019, a to narozením syna Ríši. Ten bohužel ihned po porodu prodělal masivní krvácení do mozku. Od té doby sháním informace o tom, jak mu zlepšit kvalitu života. Bohužel nejsem schopná mu sama zajistit vše, co by potřeboval. Z tohoto důvodu vás žádám o pomoc.

Ríša je 4letý usměvavý chlapeček, který toho štěstí v životě zatím mnoho neměl. Je to však veliký bojovník, a tak se ho snažím co nejvíce v jeho boji podpořit. Synovi byla diagnostikována spastická forma dětské mozkové obrny, centrální zraková vada a epilepsie. Měli jsme tu možnost vyzkoušet si oční komunikátor a Ríša velmi rychle pochopil, jak celý program funguje a všichni jsme z toho byli nadšení.

Oční komunikátor je přístroj, který využijí především lidé, kteří nejsou schopni sami komunikovat. Díky tomuto zařízení mají možnost zapojit se do běžného života tím, že si pohybem očí v aplikaci navolí, co chtějí říct a počítač to řekne za ně. Po poradě s naší paní psycholožkou jsem se rozhodla komunikátor pořídit, abych tak podpořila Ríšův rozvoj. Syn má o komunikaci velký zájem, ale bohužel mu jeho diagnóza zatím neumožňuje komunikovat. Chtěla bych vás všechny moc požádat o pomoc s doplatkem na oční komunikátor pro Ríšu, aby nám mohl sdělit své potřeby, pocity a myšlenky. Srdečné díky všem, kdo přispějí.

Jsme rádi, že jsme Ríšovi s vaší podporou uměli podat pomocnou ruku a předáváme poděkování: Chtěla bych moc poděkovat všem dárcům, kteří se rozhodli přispět synovi na oční komunikátor. Ríša už se s programem seznámil. Zatím ho využívá na hry a učí se výběr jednotlivých věcí. Trénujeme jak doma, tak procvičuje i ve školce. Věřím, že časem se naučí tvořit v programu celé věty. Ještě jednou děkuji a posílám foto Ríši, maminka Monika

Leden 2024:

Přispívám Sofince: Na ergoterapii

500,- Kč

Potvrzení o provedení platby: ZDE

Vybráno: 29 250,- Kč

aktuální stav k 26.1.2024

Vybráno 100%

Celková částka: 29 250,- Kč

Na pomoc dětem putuje vždy 100 % z darované částky.

Martina Šrámková’
Pracovnice ve zdravotnictví

Sofinka je malá, usměvavá holčička, se kterou se již nějakou dobu setkávám v rámci ergoterapie. Formou hry se snažíme u Sofinky podpořit celkový psychomotorický vývoj, zkvalitnit úchopy a celkovou obratnost rukou a také více podpořit používání obou rukou při hře. Sofinka velmi pěkně spolupracuje a neustále dělá pokroky ve svém vývoji. Žádáme tedy o proplacení 45 setkání na ergoterapii. Moc děkujeme.

Díky ergoterapiím dělá Sofinka s Downovým syndromem velké pokroky

Naše dcera Sofinka, narozená s Downovým syndromem, se od samého začátku potýká s výzvami. Hned po narození nám lékaři sdělili, že má dcera náročnější variantu této genetické odchylky. Svalová hypotonie se projevila už ve velmi raném věku Sofinky, což znamenalo náročnou péči a cvičení od samého začátku. Od jejích 4 měsíců věku navštěvujeme rehabilitace, logopedii, psychologii a neurologii, které Sofince pomáhají v rozvoji. Nyní začala docházet na ergoterapii, která je pro ni obzvláště užitečná v rozvíjení jemné i hrubé motoriky. Sofince by mohly pomoci také neurorehabilitace, hypoterapie, plavání atd., ale vše je velmi nákladné.

Bydlíme nyní u rodičů, jelikož dne dne 23. června 2021 zasáhlo náš domov, kde jsme žili se Sofčiným tatínkem, zničující tornádo. Naštěstí jsme všichni zůstali v pořádku, i když jsme přišli o dům. Tato událost nás velmi zasáhla, ale jsme vděční, že jsme všichni zůstali zdraví.

Ergoterapie, které Sofinka pravidelně absolvuje, jsou pro ni zásadní v rozvoji motoriky. Díky nim dělám velké pokroky ve vývoji, ale pro nás jsou bohužel tyto terapie velmi finančně náročné. Rádi bychom vás tedy požádali o pomoc s jejich úhradou, aby se naše Sofinka mohla i nadále posouvat dopředu a zlepšovala své dovednosti. Srdečné díky.

Jsme rádi, že jsme Sofče s vaší podporou uměli podat pomocnou ruku a předáváme poděkování její maminky: „Krásný den, chtěli bychom se Sofinkou moc poděkovat všem dárcům, kteří přispěli Sofince na ergoterapii, kde se může dál rozvíjet v psychomotorickém vývoji. Dcera dělá čím dál větší pokroky. Dříve používala jen pravou ruku a teď díky ergoterapii začala používat i levou ruku. Jsme za to moc rádi a vděční 🙏 Ještě jednou všem moc děkujeme za vaši podporu ❤️ maminka od Sofinky.”

Prosinec 2023:

Přispívám Štěpánkovi: Na léčbu sluchu

500,- Kč

Potvrzení o provedení platby: ZDE

Vybráno: 9 000,- Kč

aktuální stav k 15.12.2023

Vybráno 100%

Celková částka: 9 000,- Kč

Na pomoc dětem putuje vždy 100 % z darované částky.

Lucie Freibergová
Pracovnice neziskové organizace

Pracuji jako koordinátorka odborných doplňkových služeb centra rozvoje. Jedná se o služby a terapie, které jsou v našem kraji těžko dostupné, přitom dětem se zdravotním postižením velmi zásadně pomáhají v rozvoji jejich schopností. Cílovou skupinu odborných doplňkových služeb tvoří klienti našich registrovaných sociálních služeb (převážně rané péče, ale také osobní asistence), bývalí klienti a zájemci o službu raná péče. Zároveň jsme určité služby otevřeli i zájemcům z řad široké veřejnosti (rodinám vychovávajícím dítě se specifickými potřebami, které jsou často klienty jiných organizací poskytujících sociální služby). Vzhledem k tomu, že je třeba dlouhodobější podpora pro zlepšení stavu dítěte, žádáme Vás o pomoc. Péče o dítě se zdravotním postižením je náročná, ale také finančně nákladná. Jako koordinátorka a původně také vedoucí poradny rané péče, vnímám za svou dlouholetou praxi důležitost komplexní podpory rodiny, tedy podporu sociálních služeb, ale také dalších terapií, které pomohou např. v rozvoji motoriky, zklidnění dítěte, zvládání nepříjemných podnětů a vše vede k větší samostatnosti dítěte, která je pro rodinu hlavním cílem. Svou podporou pomůžete rodině situaci lépe zvládnout.

Štěpánek je předčasně narozený a kvůli tomu má sluchové postižení a další potíže z toho plynoucí, které se snaží rodina intenzivně řešit. Aktuálně mu byla doporučena senzorická integrace z důvodu podezření na přetrvávající primární reflexy, sníženou pozornost, fyzický neklid a snížení smyslové vnímavosti/citlivosti. Přes dárce Patrona dětí žádáme o finance na 10 lekcí Aktivit s prvky senzorické integrace, které Štěpánkovi mohou se zmíněnými problémy velmi pomoci.

Štěpánek se narodil o víc jak 3 měsíce dříve, v důsledku toho má zdravotní potíže, se kterými mu pomáhá senzorická integrace

Jsme rodina žijící v malé vesnici. Máme 2 děti a pro staršího syna Štěpánka žádáme o dar. Štěpánek se narodil předčasně ve 26. týdnu těhotenství, tedy o více než 3 měsíce dříve. Má opožděný psychomotorický vývoj. Následkem předčasného porodu a komplikací po něm následujících mu byla diagnostikována středně těžká až těžká vada sluchu. Aby měl šanci slyšet a hlavně rozumět mluvené řeči, musí používat kompenzační pomůcku – sluchadla. Pro dosažení kvalitního fungování v životě Štěpánkovi velmi pomáhá neurovývojová terapie, ergoterapie, senzorická integrace a logopedie. Většina těchto terapií není bohužel hrazena ze zdravotního pojištění.

Štěpánek potřebuje pro zlepšení svého psychomotorického vývoje navštěvovat senzorickou integraci a další terapie, na které bychom použili tento finanční dar, o který žádáme. Trénuje nejen jemnou a hrubou motoriku, celkovou obratnost, ale i koncentraci a udržení pozornosti u nějaké aktivity delší dobu. Předem děkujeme všem dárcům, kterým není budoucnost našeho syna lhostejná.

Jsme rádi, že jsme Štěpovi s vaší podporou uměli podat pomocnou ruku a předáváme poděkování jeho maminky: „Mnohokrát děkujeme všem dárcům, kteří finančně podpořili našeho syna Štěpánka. Příspěvek využijeme na senzorickou integraci. Moc si vaší pomoci vážíme. Děkujeme, maminka se Štěpánem.” 

Listopad 2023:

Přispívám Emičce: Na rovnátka

500,- Kč

Potvrzení o provedení platby: ZDE

Vybráno: 15 700,- Kč

aktuální stav k 3.1.2024

Vybráno 100%

Celková částka: 15 700,- Kč

Na pomoc dětem putuje vždy 100 % z darované částky.

MUDr. Blanka Hynkova
Pracovnice ve zdravotnictví

Rodinu a děti klientky znám velice dlouho, pro maminku jsou některé finanční výdaje nerealizovatelné. K těmto patří i pořízení rovnátek pro její dceru Emílii. Obrací se proto s žádostí o pomoc na dárce Patrona dětí.

Emilka je krásná slečna, má však křivé zuby a stydí se za svůj úsměv, velmi by jí pomohla rovnátka

Žiji sama se svými 2 dcerami, z nichž starší Emilka má 14 let. Emilka je šikovná a talentovaná, nyní však potřebuje rovnátka. Moje příjmy pokrývají pouze základní náklady na bydlení a jídlo pro dcery a mě. Intenzivně hledám druhou práci, abych zvládla finanční nároky, ale zaplacení rovnátek pro Emilku je nad mé současné finanční možnosti. Proto se obracím na dárce s prosbou o pomoc.

Datum nasazení horní čelisti rovnátek pro Emilku je 15. listopadu 2023, a cena za tuto ortodontickou službu činí 15 700 Kč. Tato částka je pro mě v současné době nedostupná. Emilka má kvůli svým zubům sníženou sebedůvěru a často se stydí za svůj úsměv. Věřím, že rovnátka jí pomohou získat zdravý a krásný úsměv a vrátit jí sebedůvěru.

Emilka je milá dívka, která má ráda sport a doma se stará o své koťátko. Díky vám bychom mohli Emilce zajistit ortodontickou péči, kterou potřebuje, a pomoci jí získat úsměv, který si zaslouží. Váš dar by ovlivnil celý život Emilky a pomohl jí cítit se sebevědoměji a šťastněji.

Díky Vaší pomoci jsme mohli Emilce přispět na nová rovnátka, díky kterým bude mít zoubky jako perly. Za toto by Vám chtěli společně s rodinou poděkovat: „Moc děkujeme všem dárcům, díky nimž bude mít Emilka krásné zuby a úsměv. Díky Vaší podpoře Emilka získala sebevědomí. Bez Vás bychom to nezvládly. Ještě jednou moc děkujeme za Vaší podporu. Maminka Emilky.

Říjen 2023:

Přispívám Johance: Rehabilitace

500,- Kč

Potvrzení o provedení platby: ZDE

Vybráno: 64 800,- Kč

aktuální stav k 24.12.2023

Vybráno 100%

Celková částka: 64 800,- Kč

Na pomoc dětem putuje vždy 100 % z darované částky.

Mgr. Lucie Klánová
Pracovnice ve zdravotnictví

Johanka spolu se svojí sestrou Eliškou navštěvuje naše Centrum Na dvorku, protože má diagnózou pletencové svalové dystrofie a dětský autismus. Terapie probíhá 2x týdně vždy hodinu. Trénujeme posturu, svalovou sílu a koordinaci tak, aby byl stav Johanky a Elišky co nejdéle co nejlepší.

Naše zařízení nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami a pro maminku děvčat je hrazení rehabilitace pro obě děti velmi nákladné. Žádáme o příspěvek, který pokryje 80 lekcí rehabilitací Johanky.

Johanka má autismus a pletencovou svalovou dystrofii, která je bohužel nevyléčitelná

Žiji sama se svými dvěma dcerami v sociálním bytě. Dcery jsou dvojčata a bojují se stejnými zdravotními obtížemi.

Johanka je moc hodná a trpělivá mladá slečna, která ráda kreslí, staví lego a učí se anglicky. Má autismus a svalovou dystrofii, která ji v současné době hodně trápí.

V pubertě se začal Johančin zdravotní stav rychle zhoršovat. Dříve ráda jezdila na kole nebo na koloběžce, poslední roky se ale pohybuje jen na vozíku, jinak leží. Musím jí pomáhat s běžnými denními úkony, jako je česání, umývání nebo oblékání.

Na Johančinu nemoc neexistuje žádná léčba. Snažíme se tak aspoň zmírňovat příznaky pomocí rehabilitací. Máme radost, že jsme se dostaly ke skvělému rehabilitačnímu týmu. Johanka na rehabilitace moc ráda jezdí, pomáhají jí jak fyzicky, tak i psychicky.

Rehabilitace bohužel nejsou hrazeny pojišťovnou a já na jejich úhradu nemám dost peněz. Pomozte nám, prosím.

Díky Vám jme byli schopni zafinancovat Johanky rehabilitace. Za Vaší ochotu Vám chce poděkovat i její rodina: „ Děkuji všem dárcům, kteří přispěli do sbírky pro Johanku. Vaší podporou jí umožňujeme pokračovat v důležitých rehabilitacích, včetně bazénu a canes terapie. Oceňuji vaši laskavost a přeji vám všem pevné zdraví. Michaela Moravcová, maminka Johanky. “ 

Září 2023:

Přispívám Danovi: Invalidní vozík

500,- Kč přispívám já
800,- Kč složili klienti

Potvrzení o provedení platby: ZDE

Vybráno: 32 850,- Kč

aktuální stav k 26.9.2023

Vybráno 100%

Celková částka: 32 850,- Kč

Na pomoc dětem putuje vždy 100 % z darované částky.

Agnesa Golaňová
rodinná známá

Tuto rodinku i Danielka znám z nemocnice, kde jsem pracovala jako herní specialistka na dětském oddělení.

Daniel (téměř 15 let), nejstarší ze tří synů, se narodil ve 31 týdnu těhotenství císařským řezem kvůli krvácející placentě. Prvních 10 dní po narození strávil na novorozenecké JIP, z toho asi 5 dní na dechové podpoře. Předčasný porod bohužel zanechal následky. Danda nedokáže chodit a stát, ani sedět bez opory a také mluvit. Diagnóza zní dětská mozková obrna, těžká mentální retardace, atypický autismus a epilepsie.

Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu je Daniel plně odkázán na invalidní vozík. Současný vozík je mu však již malý, a proto potřebuje pořídit nový větší a mechanický vozík. Pojišťovna hradí pouze část ceny.

Vysoký doplatek je pro rodinu hodně peněz. Veškeré ušetřené peníze investují do rekonstrukce nového bytu, aby byl uzpůsoben pro potřeby Dana.

Maminka Danielka pracuje v místní cukrářské výrobně jako expedientka a manžel původně OSVČ zůstal doma jako pečující osoba pro Dandu, také proto, že už je dost velký a těžký a je nutné ho zvedat a přenášet. Oba rodiče ještě dálkově studují Střední pedagogickou školu.

Z téměř minimální mzdy a příspěvku na péči je těžké ušetřit peníze navíc na rehabilitační pomůcky pro Danečka.

Proto by byli vděčni za pomoc v jejich nelehké situaci.

Chlapec bojoval hned v porodnici o svůj život. Bohužel mu bylo diagnostikováno hned několik onemocnění, včetně mentální retardace a mozkové obrny

Jsme rodiče tří synů, nejstarší Daniel (bude mu 15 let) je od narození těžce postižený. Daniel nechodí, nedokáže se ani postavit a nemluví. Pohybuje se pomocí invalidního vozíku a pouze s doprovodem. Současný vozík je už malý, a proto musíme pořídit vozík nový a větší. Zdravotní pojišťovna však hradí pouze část ceny.

Dany byl předčasně narozený (31 týden), má dětskou mozkovou obrnu, těžkou mentální retardaci, atypický autismus a epilepsii.

Invalidní vozík je pro syna důležitou, každodenní pomůckou, bez níž se vůbec nedostane ven z domu do školy, k lékaři a na jeho oblíbené procházky.

Dany má rád výlety a procházky, zvířata, rád si kreslí, hraje si s legem.

Jsme rádi, že jsme Danovi s vaší podporou uměli podat pomocnou ruku a předáváme poděkování jeho maminky: „Vozík pro našeho Dana je konečně doma. Velice děkujeme všem, kteří na nový vozík přispěli. Už se těšíme, až vyrazíme ven a Dan se nebude muset mačkat ve starém vozíku, ze kterého už vyrostl. Ještě jednou všem moc děkujeme, maminka s Danem.“

Srpen 2023:

Přispívám Fanouškovi: Neurorehabilitace

500,- Kč

Potvrzení o provedení platby: ZDE

Vybráno: 89 000,- Kč

aktuální stav k 17.9.2023

Vybráno 100%

Celková částka: 89 000,- Kč

Na pomoc dětem putuje vždy 100 % z darované částky.

Zuzana Gallerová
Pracovnice ve školství

Františkovi bohužel osud nedal do vínku tolik zdraví, kolik by si zasloužil. V 9. měsíci jeho života mu byla udělaná magnetická rezonance, kde se zjistilo že má odumřelou 1/4 mozku a byla mu diagnostikována dětská mozková obrna – pravostranná hemiparéza. Od té doby bojují tak, že intenzivně cvičí ve speciálním rehabilitačním centrum Hájek ve Šťáhlavech. Tyto rehabilitace jsou ale bohužel velmi nákladné a neproplácí je zdravotní pojišťovna (rehabilitace stojí 89.000,- a potřebuje je 4x ročně).

František od září 2021 navštěvuje naši mateřskou školu ve Stráži nad Ohří, kde má paní asistentku a díky rodinnému prostředí a individuálnímu přístupu pedagogů se neustále zlepšuje a posouvá dál. Je dítě jako každé jiné – směje se, umí se prosadit, hraje si, poznává svět, vrací lásku všem, od koho ji dostává. František je úžasný bojovník a šťastné dítě.

Maminka je na výchovu svého syna sama. Má můj velký obdiv, protože ne vždy je to s Františkem jednoduché. Touto cestou bych mu ráda pomohla a jsem vděčná všem, který si tento příběh přečetli a jsou ochotni pomoci.

Intenzivní neurorehabilitace Františkovi pomáhají v boji s dětskou mozkovou obrnou

Jsem maminka 6 letého kloučka, který odmalička statečně bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Františkovi kvůli této nemoci chybí 1/4 mozku a není schopen používat levou ruku a nohu. Kromě toho ho trápí také oční strabismus, opožděný vývoj řeči a středně těžká mentální retardace.

Františkovi nejvíce pomáhají intenzivní neurorehabilitační léčby, na které pravidelně dojíždíme do centra Hájek. Jsou pro něj velice důležité a hlavně opravdu fungují. Podle lékařů měl být syn doživotní slintající ležák, ale právě díky těmto rehabilitacím dokáže sám chodit a celkem i hezky mluví. Kdybychom na ně přestali dojíždět, tak by se Františkův stav zhoršil (ochably by mu svaly, zkrátily se šlachy) a mohl by skončit na vozíku.

Jsem sice pracující, ale rehabilitace pro syna přesto bohužel nejsem schopna sama platit. Pojišťovna ani stát na ně nepřispívají, a tak jsem se rozhodla se s prosbou o pomoc obrátit na vás. Za každý příspěvek na tyto neurorehabilitace bychom byli opravdu moc vděční a předem z celého srdce děkujeme.

Jsme rádi, že jsme Fandovi s vaší podporou uměli podat pomocnou ruku a předáváme poděkování jeho maminky: „Ahojky Patroňáci! Chceme Vám strašně moc poděkovat za to, že nám pomáháte v nelehké situaci s bojem proti našemu postižení. Díky Vašemu finančnímu příspěvku si František může dovolit další intenzivní neurorehabilitační pobyt v Centru Hájek. Tyto rehabilitace neskutečně posouvají Františka kupředu a my jsme Vám neskutečně vděční za Vaši pomoc, protože nejsou tyto rehabilitace zrovna levné. Z celého srdce moc děkujeme a slibujeme, že Fanda bude tvrdě makat. Jste naši srdcaři, máme Vás moc rádi. S pozdravem, maminka s Fandou.“

Červenec 2023:

Přispívám Naděnce: Osobní asistent

500,- Kč

Potvrzení o provedení platby: ZDE

Vybráno: 32 400,- Kč

aktuální stav k 23.8.2023

Vybráno 100%

Celková částka: 32 400,- Kč

Na pomoc dětem putuje vždy 100 % z darované částky.

PaedDr. Terezie Kochová
Pracovnice neziskové organizace

Jedna z členských rodin naší neziskovky Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR je rodina Naděnky. Maminka je na ni a jejího brášku sama.

Během roku chodí Naděnka do speciální školy. V létě je ale situace složitější, maminka musí aspoň čtyři prázdninové týdny pracovat. Ačkoliv Naděnku baví spousta věcí, bez stálé přítomnosti dospělého se neobejde. Ve společnosti asistenta si může užívat prázdnin a rozvíjet své zájmy. Mezi ty patří třeba muzika, jízda na dvojkole či lezení po skalách.

Placená asistence pomůže Naděnce strávit krásné letní prázdniny a maminka bude moci v klidu odcházet do práce.

Díky vaší pomoci Naděnka bude mít zajištěnou péči přes prázdniny i v době, kdy její maminka samoživitelka musí pracovat

Jsem rozvedená maminka dvou dětí, s kterými žiji sama. Kromě Naděnky mám ještě mladšího syna, který jako dítě bez zdravého sourozence také vyžaduje hodně mé pozornosti a péče.

Naděnka má hudební talent, ráda hraje na klavír. Také ráda jezdí na kole (v tandemu) a leze po cvičných stěnách. Od narození je ale nevidomá. Později se ukázalo, že trpí také poruchou autistického spektra a má lehčí až střední mentální retardaci.

Vzhledem k tomu, že jsem samoživitelka a musím zajistit příjem rodiny, jsou pro mě vždy velkou výzvou prázdniny. Přestože je Naděnce již 15 let, nemůže kvůli svým zdravotním potížím trávit prázdniny na běžných táborech pro děti, a proto pro ni musím na většinu času zajistit celodenní hlídání. Spoustu věcí zvládne, ale není schopna dělat věci samostatně a bez pokynů, také hůře komunikuje. Proto je potřeba jí při mnoha činnostech asistovat a dohlížet na ni.

Zajistit hlídání přes léto je ale velmi finančně náročné. Proto se na vás obracím s prosbou o pomoc. Za každý příspěvek bych byla skutečně velmi vděčná a předem moc děkujeme.

Jsme rádi, že jsme Naděnce s vaší podporou uměli podat pomocnou ruku a předáváme poděkování její maminky: „Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala všem dárcům, kteří pomohli zajistit kvalitní péči o dceru Nadju v době letních prázdnin. Naděnka, která má kombinované postižení, mohla být v domácím prostředí vždy s někým, kdo se jí mohl kvalifikovaně a plnohodnotně věnovat a s kým jí bylo dobře v době, kdy jsem byla v práci. Jsem za to velmi vděčná a vážím si Vaší ochoty pomáhat. Teď Naděnka opět chodí do školy a na prázdniny má jen hezké vzpomínky. Maminka Naděnky.“

podpora

Celkově jsem podpořil tyto nadace:

2024 – Charitativní projekt Patron dětí – 4 dary v celkové hodnotě 3 200,-

2023 – Charitativní projekt Patron dětí – 12 darů v celkové hodnotě 6 800,-

2022 – Nadační fond Českého rozhlasu Světluška – 1 dar v hodnotě 4 000,-